Førsteamanuensis

Mona Helen Farstad

Arbeids- og kompetanseområde

Religionsvitenskap

Islam, Koranstudier

Religion og populærkultur

Religion og kjønn

Religionsdidaktikk

Underviser i
  • MGBKR101 og MGUKR101 (KRLE1)
  • MGBKR301 og MGUKR301 (KRLE2)
  • MGBPE201 (Pedagogikk og elevkunnskap)
  • veileder masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen
Forskar på
  • muslimsk Maria-fromhet
  • historiefortelling i Koranen
  • sang og musikk i KRLE-faget
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar