Førsteamanuensis

Mona Helen Farstad

Arbeids- og kompetanseområde

Religionsvitenskap

Islam, Koranstudier

Religion og populærkultur

Religion og kjønn

Religionsdidaktikk

Underviser i

 • MGBKR101 og MGUKR101 (KRLE1)
 • MGBKR301 og MGUKR301 (KRLE2)
 • MGBPE201 (Pedagogikk og elevkunnskap)
 • veileder masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen

Forskar på

 • muslimsk Maria-fromhet
 • historiefortelling i Koranen
 • sang og musikk i KRLE-faget

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Anthropology of the Qurʾān

  Farstad, Mona Helen (2017)
 • Fra Sami Yusuf til Harris J. Om islamske verdier og tematisering av muslimsk identitet gjennom halal-pop

  Farstad, Mona Helen (2017)
 • Sami Yusuf og den islamske pop-musikken. Fra folkelig Muhammad-fromhet til universell spiritualitet

  Farstad, Mona Helen (2017)
 • Om Skriftens autoritet og rasjonalitetens grenser: Apofatisk teologi i islamsk kontekst

  Farstad, Mona Helen (2016)
 • Micro-Level Analyses of the Qur’ân

  Rydving, Håkan (2014)