Folk går i en gate i York.

Religion og livstolking

Forskergruppen «Religion og livstolkning» har som mål å sette søkelys på danning, religion og kulturmøter.

Forskergruppen «Religion og livstolkning» har som mål å sette søkelys på danning, religion og kulturmøter. Vi ønsker å bidra med forskning som kan belyse utfordringer knyttet til et flerkulturelt og religiøst mangfoldig samfunn.

Vi arbeider med religiøse, filosofiske, etiske og estetiske tema knyttet til barnehage, skole og samfunn. Sentralt i dette bildet står kulturmøter som faktor i barn og unges læring og danning.

Gruppen er tverrfaglig sammensatt. Forskerne har bakgrunn i pedagogikk, religionsvitenskap, teologi, filosofi, etikk, idrettsfag og litteraturvitenskap.

Pågående forskningsprosjekt - Verdiforhandlinger i samtidskulturen

"Verdiforhandlinger i samtidskulturen" er et flerfaglig og tverrfaglig prosjekt i regi av forskergruppen Religion og livstolkning ved Høgskulen på Vestlandet. I lys av overordnede tema i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen), undersøker vi verdiforhandlinger i barnehage og skole - og i samfunnet for øvrig der barn og unge blir berørt. Vi vil også forske på verdiforhandlinger som foregår i lærerutdanningen. Forskerne er interesserte i religiøse, kulturelle, etiske og estetiske problemstillinger.

Les mer om prosjektet i Cristin

MicrosoftTeams-image (25).png

Publikasjoner

Oppvekst og livstolkning. Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og fortellinger. Jon Vegard Hugaas og Åse Høyvoll Kallestad (red., 2020), Cappelen Damm

Hva betyr vennskap, og hvordan kan supporterkulturen gi mening til livet? Hva lærer elevene om miljø i etikkundervisningen, og hvilke tanker har en ung flyktningjente om Gud? Disse blant flere spørsmål blir stilt i antologien, som undersøker barns og unges livstolkning fra et flerfaglig perspektiv. På bakgrunn av fiktive fremstillinger, dialogmøter og fortellinger drøfter forskere fra idrettsfag, litteratur, KRLE og pedagogikk hvordan barn og unge forstår livet. Artiklene tar også for seg planverk og lærebøker og drøfter hvordan voksensamfunnet bidrar i barns og unges livstolkning.

Antologien forutsetter at barn og unge har en form for etisk tenkning når de reflekterer over egne livsvilkår. Den legger også til grunn at voksne som er del av barnas hverdag, har ansvar for å gi barna redskap til denne etiske tenkningen. Ved å ta på alvor de unges egne uttrykk for livstolkning går antologien i dialog med fagfornyelsens overordnede prinsipper om etisk og demokratisk bevissthet.

Oppvekst og livstolkning er en vitenskapelig antologi som er rettet mot både masterstudenter, lærere og forskere innenfor de aktuelle fagfeltene. Med eksempler hentet fra populærkultur og skjønnlitteratur vil artiklene være interessante også for et allment publikum.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.

 

Forskergruppeleder