Folk går i en gate i York.

Religion og livstolking

Forskergruppen «Religion og livstolkning» har som mål å sette søkelys på danning, religion og kulturmøter.

Vi ønsker å bidra med forskning som kan belyse utfordringer knyttet til et flerkulturelt og religiøst mangfoldig samfunn. Vi arbeider med religiøse, filosofiske, etiske og estetiske tema knyttet til barnehage, skole og samfunn.

Sentralt i dette bildet står kulturmøter som faktor i barn og unges læring og danning. Gruppen er tverrfaglig sammensatt. Forskerne har bakgrunn i pedagogikk, religionsvitenskap, teologi, filosofi, etikk, idrettsfag og litteraturvitenskap.

 

Pågående forskningsprosjekter

Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.