Førsteamanuensis

Inge Andersland

Arbeids- og kompetanseområde

Forsking, undervisning og formidling i skjeringspunkt mellom KRLE-faget, grunnskulen, digital teknologi, politikk og religion.

Underviser i

KRLE (religionsdidaktikk, kristendomskunnskap, vitskapsteori og metode) og Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskulelærarutdanning (RLE-modulen).

Forskar på
 • Bruk av digital teknologi som VR og 3D-printing til å utvikle KRLE-undervisning på ulike trinn.
 • Religion and worldview literacy som mål og ramme for KRLE-faget
 • Religionsdidaktikken sin politiske dimensjon
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Religion og livssyn som begreper i LK20: Utforsking som strategi for å åpne begrepene

  Andersland, Inge, Bråten, Oddrun Marie Hovde (2022)
 • Religion Education in Politics: Analysis of Ideas in Parliamentary Debates in Norway

  (2021)
 • Den tusenårige tråden bakover - Ideer om kristendom, nasjonal identitet og fagets formål i to stortingsdebatter om religionfaget i Norge - del 1

  (2020)
 • Den tusenårige tråden bakover - Ideer om kristendom, nasjonal identitet og fagets formål i to stortingsdebatter om religionsfaget i Norge - del 2

  (2020)
 • Mangfoldskompetanse eller livsfilosofi? Ulike formål med religionsfag i Skandinavia

  (2020)