Førstelektor

Ragnhild Ihle

Arbeids- og kompetanseområde

Cand. polit. UiB 1991 Høgskolepedagogikk 2008 Ph.d. kurs i kvalitative metoder 2010 Lang arbeidserfaring med etniske minoriteter Førstelektor 2015. Fagfelt: Flyktninger Folkehelsearbeid Livskvalitet Medisinsk antropologi Medisinsk sosiologi Samfunnsarbeid Samfunnsfag Samfunnskunnskap Samfunnsvitenskapelige metoder Sosial deltakelse Sosial marginalisering Sosialantropologi Sosialpolitikk Sosiologi Velferd Velferdsarbeid Velferdshistorie Velferdspolitikk Vernepleie
Underviser i
  • Sosiologi, sosialantropologi, sosialpolitikk, vitenskapsteori, forskningsmetode, nettverksteori, kulturforståelse, interkulturell kommunikasjon, folkehelse, empowerment, omsorgsideologier, innvandringspolitikk, barnevern
Forskar på
  • Etnisitet, innvandring, flyktninger, sosial inkludering og integrering, enslige mindreårige/barnevern