Førsteamanuensis

Michel Alexandre Cabot

Underviser i
 • grammatikk
 • fonetikk
 • didaktikk
 • PPU fremmedspråkdidaktikk
Forskar på
 • skrivedidaktikk
 • feedback
 • grammatikk
 • IKT
 • out-of-school learning vs. in-school learning
 • process drama and oracy
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Munnleg dialog i møte med kunstig intelligens

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe, Almås, Aslaug Grov, Cabot, Michel Alexandre, Fagerbakke, Inga Margrethe, Høyland, Brita, Nilsen, Anders Grov, Tuset, Gry Anette (2024)
 • Pedagogisk basis for recoverybaserte kurstilbud

  Biringer Aaker, Eva, Cabot, Michel Alexandre, Nesse Hansen, Veronika, Nerheim, Inger Kari (2023)
 • Different Feedback Strategies When Using Oral Corrective Feedback: What is Meaningful Feedback?

  (2023)
 • In-Service Primary Teachers’ Feedback Perceptions and Essential Learning Moments: Feedback Agency?

  (2023)
 • Rehearsing Teacher-in-Role: a Door Opener for Intercultural Citizenship in EFL/ESL?

  (2023)
Vis alle