Førsteamanuensis

Michel Alexandre Cabot

Underviser i

 • grammatikk
 • fonetikk
 • didaktikk
 • PPU fremmedspråkdidaktikk

Forskar på

 • skrivedidaktikk
 • feedback
 • grammatikk
 • IKT
 • out-of-school learning vs. in-school learning
 • process drama and oracy

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education: Researching Perspectives on Feedback-as-an-artefact, Feedback Reception, and Feedback Provision

  Cabot, Michel Alexandre (2021)
 • Grammatikk og feedback i lærerutdanningens skriveopplæring i engelsk

  Cabot, Michel Alexandre (2020)
 • Unpacking Feedback Types and Modes: An Analysis of EFL Student-Teachers’ Meaning-Making

  Cabot, Michel Alexandre (2019)
 • Unpacking Meaningful Grammar Feedback: An Analysis of EFL Student Teachers’ Feedback Preferences and Learning Moments.

  Cabot, Michel Alexandre (2019)
 • Formative EFL Grammar Feedback in Teacher Writing Education

  Cabot, Michel Alexandre, Kaldestad, Arne (2019)
 • Vis alle