Høgskulelektor

Michel Alexandre Cabot

Underviser i

  • grammatikk
  • fonetikk
  • didaktikk

Forskar på

  • skrivedidaktikk
  • feedback
  • grammatikk
  • IKT
  • out-of-school learning vs. in-school learning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar