HVL søker praksissamarbeid med grunnskoler

Vil din skole være en del av et utviklende og forskende miljø?

Høgskulen på Vestlandet, fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, har ledige praksiskontrakter og søker samarbeid med grunnskoler. Samarbeidskontrakter inngås fra 1.8.2020 og varer normalt i 4 år.

Fremgangsmåte

 • Skolen sender søknadsskjema til post@hvl.no 

 • Søknadsfristen er 8. juni 2020. 

 • Etter nærmere avtale kan høgskolen behandle søknader også etter fristen.

 • Når skolen og høgskolen har inngått kontrakt, starter arbeidet der partene avtaler praksisomfang og hvilke konkrete utdanninger, studieår og fag skolen mottar studenter fra. Praksislærerfunksjonene avtales årlig og revideres i årlige vedlegg til kontrakten.

Som praksisskole får dere:

 • delta aktivt i utdannelsen av lærere

 • økt pedagogisk og faglig utvikling

 • delta i forskning og utviklingsarbeid ved lærerutdanningene

 • samarbeide med andre praksisskoler og praksislærere

 • kompetanseheving gjennom fagdager og kurs

 • tilbud om gratis videreutdanning i veiledning for praksislærere

Forventninger til en praksisskole:

 • studentene blir godt mottatt og inkludert i skolens virksomhet

 • hele skolen stilles til disposisjon som praksisarena

 • en aktiv ledelse som tar ansvar for skolens praksisopplæring

 • praksislærere med et bevisst forhold til sin yrkesutøvelse

 • praksislærere med god faglig kompetanse

 • praksislærere som er motivert for videreutdanning i veiledning

Søknadene blir vurdert på bakgrunn av følgende forhold:

 • motivasjon og begrunnelse for å bli praksisskole

 • relevant kompetanse i det pedagogiske personalet

 • samsvar mellom skolens satsingsområder og fagfokus og høgskolens behov

 • aktuelle årstrinn for praksisopplæring

 • praksisplasser på mellom- og ungdomstrinnet vil bli prioritert

 • geografisk beliggenhet

Les også:

Informasjon om avtaler, økonomi og planlegging av grunnskolepraksis


Rådgivar
Eining for utdanning, FLKI
Studieadministrativ leiar
Eining for utdanning, FLKI