Praksiskontrakter for grunnskoler

Vi søker samarbeid med grunnskoler i Bergen og omegn fra 1.8.2017. Her finner du informasjon om muligheter, forventninger og fremgangsmåte for å søke. Nederst på siden finner du lenke til informasjon om utdanninger og planlegging av praksis.

Vil din skole være en del av et utviklende og forskende miljø?

Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, har ledige praksiskontrakter og søker samarbeid med grunnskoler. Samarbeidskontrakter inngås fra 1.8.2017 og varer normalt i 4 år.

Fremgangsmåte

Skolen sender søknad til høgskolen. Søknadsfristen er 10.3.2017. Søknaden sendes på eget skjema til:

 • Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, avdeling for lærerutdanning, postboks 7030, 5020 Bergen

Etter nærmere avtale kan høgskolen behandle søknader også etter fristen.

Når skolen og høgskolen har inngått kontrakt, sender skolen søknad om praksislærerfunksjoner knyttet til konkrete utdanninger, studieår og fag. Praksislærerfunksjoner avtales årlig og revideres i årlige vedlegg til kontrakten.

Som praksisskole får dere

 • delta aktivt i utdannelsen av lærere

 • økt pedagogisk og faglig utvikling

 • delta i forskning og utviklingsarbeid ved lærerutdanningene

 • samarbeide med andre praksisskoler og praksislærere

 • kompetanseheving gjennom fagdager og kurs

 • tilbud om gratis videreutdanning i veiledning for praksislærere

Forventninger til en praksisskole

 • studentene blir godt mottatt og inkludert i skolens virksomhet

 • hele skolen stilles til disposisjon som praksisarena

 • en aktiv ledelse som tar ansvar for skolens praksisopplæring

 • praksislærere med et bevisst forhold til sin yrkesutøvelse

 • praksislærere med god faglig kompetanse

 • praksislærere som er motivert for videreutdanning i veiledning

Søknadene blir vurdert på bakgrunn av følgende forhold

 • motivasjon og begrunnelse for å bli praksisskole

 • relevant kompetanse i det pedagogiske personalet

 • samsvar mellom skolens satsingsområder og fagfokus og høgskolens behov

 • aktuelle årstrinn for praksisopplæring

 • praksisplasser på mellom- og ungdomstrinnet vil bli prioritert

 • geografisk beliggenhet

Informasjon om utdanningene og planlegging av praksis