Arts and Mindfulness in Education (AMiE)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag

Prosjekttype

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

September 2020 - August 2022