Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Vest - Bergen

Prosjektperiode

August 2014 - Juni 2016

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

2858000

Prosjektsamandrag

Formålet er å evaluere ulike aspekt ved rehabiliteringsmodellen hverdagsrehabilitering. Forskningen består av fem delprosjekter med følgende problemstillinger:

  • Er hverdagsrehabilitering mer effektivt enn tradisjonell hjemmerehabilitering og hjemmetjenester når det gjelder endring av aktivitet og deltagelse for hjemmeboende eldre?
  • Har hverdagsrehabilitering effekt når det gjelder kommunal ressursbruk?
  • Hvilke erfaringer har brukere ved deltagelse i hverdagsrehabilitering?
  • Hvilken betydning har den nye hverdagslivsrehabiliteringsmodellen for de ansatte som er involvert, med hovedvekt på jobbtrivsel?
  • Hvordan beskriver pårørende sin rolle i hverdagsrehabilitering?