Muliparametrisk evaluering av muskelfunksjon, fysisk prestasjon og biomarkører

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

Januar 2016 - Januar 2019

Prosjektsamandrag

Kvantitative og sensitive mål på muskelegenskaper og endringer etter treningsintervensjon kan gi oss viktig kunnskap om mekanismer for endret muskelfunksjon ved trening. Dette er viktig ut fra et folkehelseperspektiv, og for utvikling av spesifikke egenskaper hos idrettsutøvere. Et langsiktig utbytte vil også være bedre og mer målrettet opptrening av muskelfunksjon og muskulær utvikling/gjenoppbygging etter større ulykker.

Biomarkører kan være bildebaserte eller måles i blodprøver.I dette prosjektet ønsker vi å etablere, evaluere og validere ikke-invasive biomarkører basert på magnetisk resonans spektroskopi (MRS), magnetisk resonans imaging (MRI), ultralyd, samt mikro-RNA (miRNA) og vurdere dette opp mot vevsprøver, som er invasiv og er dagens målemetode for å vurdere muskelfunksjon. Standard funksjonstester vil også bli utført og vil bli brukt som referansemål.

Metode

Eksperimentelt oppsett, kvantitativ metode. Longitudinelt studie