SciTalk - Natural Science in Everyday Conversations in Preservice Teacher’s Education

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

September 2018 - Desember 2021

Finansieringskjelder

Erasmus+

Totalbudsjett