Førsteamanuensis

Yuko Kamisaka

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser naturfag både grunnskolelærerutdanning (GLU) og barnehagelærerutdanning (BLU). Hoved tema jeg underviser er økologi, biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, humanbiologi og biokjemi. I praktisk pedagogisk utdanning (PPU) underviser jeg naturfagdidaktikk. Jeg er engasjert også i mat og måltid i barnehage og skole. Jeg underviser også noen fysikk tema i BLU.

Jeg har vært med på nettundervisning slik som arbeidsbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og deltids grunnskolelærerutdanning (DLU) med Adobe connect, så er jeg trygg på å bruke digitale løsning for nettundervisning f.eks. Zoom. Det kommer stadig flere digitale hjelpemidler, så det er krevende men interessant å lære noe nytt som kan brukes til å stimulere studenten sin læring.

Siste årene har jeg vært emneansvarlig for biologiemne på GLU og NHB i BLU og profesjonsveileder for GLU2.

Jeg er også verneombud FLKI på Stord.

Underviser i

  • MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen
  • MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, forsettelse og FoUoppgave
  • MGUNA550  Naturfag 3, emne 4 - Masteroppgåve (veileder)
  • PPUA305 naturfagdidaktikk
  • PPUA306 naturfagdidaktikk
  • NHR102 Natur, helse og rørsle

Forskar på

  • SciTalk - Natural Science Talk in Teacher Educations

Forskargrupper