Leikanger ungdomsskule

På denne sida kan du lese meir om kva som skjer ved lærarutdanningsskulen Leikanger ungdomsskule.

Kontaktpersonar

LU-kontakt ved Leikanger ungdomsskule: Christian Kleiven og Stine Marie Johansen
Delte stillinger:  Christian Kleiven og Stine Marie Johansen, begge lærere ved Leikanger ungdomsskole, skal ha delte stillinger ved HVL skoleåret 21/22. Christian skal ha delt stilling i norsk ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT) og Stine Marie Johansen skal ha delt stilling i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag (IPRS).

Fou-kontakt ved Høgskulen på Vestlandet: Solrun Samnøy