Sjekkliste: lese- og skrivevansker

Lurer du på om du har lese- eller skrivevansker?

 1. Blir du forvirret mellom venstre og høyre av og til?
 2. Er kartlesing vanskelig, eller er det vanskelig å finne veien til et nytt sted?
 3. Har det vært et problem for deg å lese høyt?
 4. Leser du senere enn andre?
 5. Synes du at det er vanskelig å huske hva du har lest?
 6. Synes du det er vanskelig å ha oversikten når du må lese mange bøker?
 7. Er det vanskelig å stave riktig?
 8. Er håndskriften din vanskelig å lese?
 9. Synes du det er vanskelig å huske meldinger?
 10. Er lange ord vanskelig å uttale riktig?
 11. Synes du det er vanskelig å gjøre utregninger i hodet uten å bruke fingrene eller papir?
 12. Når du bruker telefonen, hender det at du blander tallene når du ringer?
 13. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene i riktig rekkefølge og på en flytende måte?
 14. Synes du det er vanskelig å si navn på månedene bakover?
 15. Har du vansker med å huske datoer og klokkeslett, og glemmer du avtaler?
 16. Er skjemaer vanskelig å fylle ut?
 17. Hender det at du sier feil nummer hvis tallene er like, for eksempel 95 og 59?
 18. Når du gikk på barneskolen, syns du det var vanskelig å lære gangetabellen?
 19. Har noen i din familie dysleksi eller lese- og skrivevansker?
 20. Har du blitt testet for dysleksi før?

På netped.no kan du gjennomføre en enkel nettbasert test.