Informasjon om EXPO

Dette er informasjon til deg som skal stille ut bachelor- eller masteroppgaven din på EXPO. Eksterne veiledere og ansatte kan også finne relevant informasjon her.

Kort om expo:

 • Du kan vise frem bachelor- eller masteroppgaven din for resten av kullet ditt, mamma, pappa, besteforeldre og søsken.
 • Du kan vinne pengepremier for beste utstilling
 • Du kan vinne pengepremier for beste film
 • Du møter alle de andre 3. årsstudentene på FIN og FØS, og kan se hva de har holdt på med de siste tre årene

Har du det som skal til…

…for å vinne litt ekstra penger til sommerferien? Det eneste du trenger å gjøre er å lage en informativ, morsom, overraskende og/eller annerledes utstilling av din bachelor- eller masteroppgave. De beste gruppene vinner pengepremier, diplomer og heder og ære!

Vil du vite mer om hva dommerne ser etter? De er på jakt etter utstillinger som markedsfører og formidler faget sitt og oppgaven sin på en god måte. Det er det som fenger juryen «der og da» som premieres, ikke nødvendigvis det faglige innholdet i arbeidet (det er en egne premier for faglig innhold i etterkant av EXPO). 

Det deles ut ca. 8 priser på 3 000 kr til hver av vinnergruppene. Priskategoriene varierer noe fra år til år, men noen eksempler på tidligere priser er "Beste stand", "Den grønne prisen", "Innovasjonsprisen" etc.

Du kan også vinne pris for beste video. Det gjør du ved å lage en kort presentasjon av prosjektet eller prosessen frem mot prosjektet. Videoen bør maks være på to minutter. Husk å få frem hva prosjektet ditt handler om! Send bidraget inn digitalt til Ingrid Hope Leirvåg innen torsdag 6. juni. Send inn digitalt via wetransfer.

Plakater

Alle bachelor- eller masteroppgaver skal være representert med en bemannet plakat på EXPO.

Innleveringsfrist: Etter nærmere avtale med instituttet

 • Alle plakater skal være i formatet A1 stående.
 • Det er utarbeidet en ppt-mal for plakaten med standardisert informasjon om bachelorprosjektet helt øverst. Her skal bl.a. gruppens EXPO-nummer fremgå. Nummeret skal stå øverst på plakaten, slik det ligger i malen. 
 • Navnene i gruppen må fremgå på plakaten
 • Innenfor de faste rammene kan plakaten utformes etter eget ønske, men oppgavens problemstilling, metode og konklusjon bør tydelig fremgå. 
 • Plakaten skal lagres som pdf, og filen skal gis navn identisk med EXPO-nummeret. Filen bør ikke være større enn 5 MB. 
 • Pdf-filen leveres inn til instituttet, og vil bli skrevet ut av høgskolen på Kopibutikken.
 • Grupper som ikke leverer innen fristen, må besørge og bekoste plakat selv.

Her kan du se eksempler på plakater fra tidligere år.

Har du tekniske spørsmål ang. plakatmalen kan du sende disse til Ingrid Hope Leirvåg

Praktisk informasjon

Alle studenter må sette opp stand/henge opp plakater før utstillingen åpner. Dette gjøres vanligvis dagen før utstillingen. Informasjon om tid og sted kommer senere. Du har også din egen expo-kontakt som du kan spørre om det du lurer på. Veilederen din skal også kunne svare på spørsmål om utstillingen! 

EXPO-kontakter ved instituttene

Alle institutter har en EXPO-kontakt, som bl.a. skal hjelpe studentene å finne anvist plass i utstillingslokalet.