Informasjon om EXPO

Dette er informasjon til deg som skal stille ut bacheloroppgaven din på EXPO. Eksterne veiledere og ansatte kan også finne relevant informasjon her.

Kort om Expo:

 • Du kan vise frem bacheloroppgaven din for resten av kullet ditt, mamma, pappa, besteforeldre og søsken.
 • Du kan vinne pengepremier for beste utstilling
 • Du møter alle de andre 3. årsstudentene på ingeniør- og teknologifag, og kan se hva de har holdt på med de siste tre årene
 • Expo er også en fin arena for deg som er første- eller andreårsstudent for å få idèer til framtidig bachelorprosjekt

Har du det som skal til…

…for å vinne litt ekstra penger til sommerferien? Det eneste du trenger å gjøre er å lage en informativ, morsom, overraskende og/eller annerledes utstilling av din bachelor- eller masteroppgave. De beste gruppene vinner pengepremier, diplomer og heder og ære!

Vil du vite mer om hva dommerne ser etter? De er på jakt etter utstillinger som markedsfører og formidler faget sitt og oppgaven sin på en god måte. Det er det som fenger juryen «der og da» som premieres, ikke nødvendigvis det faglige innholdet i arbeidet. 

Det deles ut priser på 3 000 kr til hver av vinnergruppene (hvor mange priser som deles ut varierer fra campus til campus). Priskategoriene varierer også noe fra år til år, men noen eksempler på tidligere priser er "Beste stand", "Den grønne prisen", "Innovasjonsprisen" etc.

Informasjon om plakatene

Alle bacheloroppgavene skal være representert med en bemannet plakat på EXPO.

Innleveringsfrist: Etter nærmere avtale med instituttet.

 • Alle plakater skal være i formatet A1 stående.
 • Bruk ppt-malen for plakaten! Her skal blant annet gruppens EXPO-nummer fremgå. Nummeret skal stå øverst på plakaten, akkurat slik det ligger i malen. 
 • Navnene i gruppen må fremgå på plakaten.
 • Innenfor de faste rammene kan plakaten utformes etter eget ønske, men oppgavens problemstilling, metode og konklusjon bør tydelig fremgå. 
 • Plakaten skal lagres som pdf. Filnavnet skal være: institutt + namn på studieretning + expo-nummer. (Eksempel: ISKB_Kjemi_01) 
 • Filen må ikke være større enn 5 MB. 
 • Pdf-filen leveres inn til instituttet, og vil bli skrevet ut av høgskolen på en kopibutikk.
 • Grupper som ikke leverer innen fristen, må besørge og bekoste plakat selv.

Les gode tips til utforming av plakat her! (pdf)

Eksempler på tidligere plakater fra EXPO

Trygg mesteringsarena (pdf)

Instrumentering og styring av klimaskap (pdf)

Konseptløsning for bruk av hydrogen på oppdrettsbåt (pdf)

Bærekraftig rørfornying i Stemmeveien (pdf)

 

Praktisk informasjon om utstillingen

Alle studenter må sette opp stand/henge opp plakater før utstillingen åpner. Dette gjøres vanligvis dagen før utstillingen. Informasjon om tid og sted kommer senere. Studentene har også ansvar for å rydde utstillingen etter arrangementet.

Du har også din egen Expo-kontakt som du kan spørre om det du lurer på. Veilederen din skal også kunne svare på spørsmål om utstillingen! 

Program for arrangmentene finner du her: 

EXPO-kontakter ved instituttene

Alle institutter har en EXPO-kontakt, som blant annet skal hjelpe studentene å finne anvist plass i utstillingslokalet.

Kontakter ved campus Bergen 

Kontakter ved campus Haugesund

Kontakter ved campus Førde

Maler og tips