Skrive- og støtteprogram

Har du dokumentasjon på lese og skrivevanskar/dysleksi? Då kan du søke om lese- og skrivestøtteprogram frå NAV hjelpemiddelsentralen.

Treng du hjelp til søknad eller grunngjeving i søknaden? Ta kontakt med tilretteleggingsansvarleg på campus: tilrettelegging@hvl.no.

Skriftleg eksamen

HVL nyttar skrivestøtteprogrammet Textpilot ved skriftleg skuleeksamen. Ved digital eksamen kan ein også nytte stavekontroll i eksamenssystemet dersom ein vil det.

Les meir om tilrettelegging ved eksamen.