Utveksling for vernepleie

Tar du bachelor i vernepleie ved HVL, kan du dra på utveksling i 5. semester.

Nederland: Inholland University of Applied Sciences

HVL har utvekslingsavtale med Inhollandi byen Alkmaar: