Internasjonale emne utanlands

Vi samarbeider med partnarinstitusjonar som tilbyr utveksling for studentar på sosialt arbeid, vernepleie og barnevern ved HVL. 

 

Vi kjem snart tilbake med informasjon om kva for emne du kan ta ved partnarinstitusjonane våre.

Her kan du lese om kor du kan reise på utveksling.