Kva kan eg studere?

Ein fin måte å utvikle fleirkulturelle perspektiv og kommunikasjonsevner på er gjennom internasjonal utveksling. Studentar og tilsette som reiser frå HVL til universitet, høgskuler og praksisplassar i utlandet, og studentar og tilsette som reiser til HVL frå utlandet er ein stor del av internasjonaliseringsaktiviteten ved HVL.

Denne oversikta er for studentar på sosialt arbeid, vernepleie og barnevern ved HVL: