Barns språkutvikling og språklæring

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Tilbudet er rettet mot førskole- og barnehagelærere som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn.

Omfang: 30 studiepoeng over 2 semestre, tre samlinger à to dager pr. semester.

Det vil bli lagt vekt på å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst.

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsidler gjennom Udir.

Timeplan

Med forbehold om endringer på grunn av Korona.
Studenter vil få bekreftet tidspunkt før studiestart.

Samlingsdatoer

  • 23.-25. september 2020
  • 18.-20. november 2020
  • 20.-22. januar 2021
  • 24.-26. mars 2021

Eksamen
Innlevering av skriftlig eksamen fredag 21.mai. Skriftlig hjemme eksamen onsdag 2 - 4. juni.