Sykepleie, januaropptak

Bachelor Våren 2020

Som sykepleier får du en meningsfull hverdag der du kan gjøre en forskjell for mennesker i sårbare situasjoner. Gjennom utdanningen får du kunnskapen du trenger for å fylle en nøkkelrolle i helsevesenet.

Du møter mennesker i alle aldre som er akutt kritisk syke, kronisk syke, skadet, har psykiske lidelser eller har andre utfordringer med helsa.

Du lærer:

  • å gjennomføre og følge opp medisinsk behandling og håndtere legemiddel
  • å arbeide forebyggende og helsefremmende
  • hvordan sykdom og behandling påvirker mennesker

Gjennom studiet utvikler du sykepleiekunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne møte pasienter, pårørende og kollegaer i alle deler av helsevesenet.

Sykepleiestudiet har skikkethetsvurdering.

Undervisningsmåter

Vi har forelesninger, studiegrupper, praktiske øvelser, prosjektarbeid og oppgaveskriving. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet.

"Florence" er et topp moderne sykepleiesenter som ligger i høgskolebygget. Her får du prøve ut i praksis det du lærer. Du og medstudentene dine kan også øve her på egen hånd.

Praksis

Halvparten av studiet er praksis. Du har praksis i alle tre studieårene, ved sykehjem, medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehus, psykisk helsearbeid/helsevern og i hjemmesykepleie. I tillegg kan du ha en valgfri fordypningspraksis i 6. semester. I praksisperiodene arbeider du turnus (dag, ettermiddag, natt og helg), ca 30 timer per uke.

Her finner du informasjon om praksis.

Vil du studere mer?

Du kan ta ulike master- og videreutdanninger ved HVL, og spesialisere deg innen et fagfelt du interesserer deg særlig for.

Timeplan

Oppstart: mandag 6. januar 2020 kl 10.15.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet i 4., 5. eller 6. semester.

Hvor kan du reise?