To sykepleierstudenter i undervisningssituasjon

Sykepleie | desentralisert | deltid

Bachelor

Jobber du i en kommune eller et helseforetak og ønsker å bli sykepleier? Da kan desentralisert sykepleierutdanning over deltid være noe for deg. Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. En sykepleier må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Hvorfor studere sykepleie?

Sykepleierutdanningen er praktisk, og man møter mennesker i alle livssituasjoner. Det er en bred utdanning, som gir deg mange spennende jobbmuligheter. Behovet for sykepleiere er stort.

Du kan studere desentralisert sykepleie deltid ved campus Bergen, Førde, og Haugesund.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i forskjellige situasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

En sykepleier:

 • blir gitt mye tillit og et stort ansvar
 • må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre
 • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag
 • må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner
 • må utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie

Desentralisert sykepleie er tilrettelagt for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.

Abdu drøymer om å jobbe i akuttmottak eller innan psykiatri. Ved å ta desentralisert sjukepleiarutdanning på deltid kan han kombinere familieliv og løna jobb med studiar. Det passar han midt i blinken. Abdu hadde også ein indre motivasjon til å bli sjukepleiar. 

Les meir her

Praksis

Praksisstudiene vil skje lokalt så langt det lar seg gjøre, men det kan være nødvendig at du gjennomfører praksis på en annen avdeling enn der du jobber. Praksisstudiene i spesialisthelsetjenesten kan kreve at du må pendle eller bo på hybel for en periode. Praksisperiodene er på fulltid.

Her finner du informasjon om praksis for sykepleie desenteralisert deltid

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Innhold i studiet

 • Undervisningen baserer seg på studentaktive metoder og det forventes at studenten er forberedt til samlinger som vil være på campus. På samlingene vil det være forelesninger med gruppe- og plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og simuleringsoppgaver. Som forberedelse til samlingene vil det bli lagt ut videoer og arbeidsoppgaver på forhånd.
 • Halvparten av studiet er praksis i sykehjem, sykehus, folkehelse, hjemmesykepleien og innen psykisk helse. Dette vil være fulltidsaktivitet.
 • Det vil også være en stor andel av studiegruppeaktivitet som vil foregå så lokalt som mulig der om lag 12 – 15 studenter samles med en lærer. Også til disse samlingene forventes det egen forberedelse i mindre grupper fra studiegruppen.
 • I den grad tema egner seg vil det også bli benyttet digitale forelesninger.

Hva koster det å studere? 

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

Om å søke opptak: Krav til matte og norsk

Til desentralisert sykepleie er det krav om generell studiekompetanse og du må ha karakter 3 i matte og norsk.

Hvis du ikke har generell studiekompetanse, finnes det et unntak for deg som er 25 år eller eldre. Da kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Det vil si at du har relevant erfaring. Les mer om realkompetanse.

Det er viktig å vite at selv om du ikke har generell studiekompetanse, gjelder fortsatt kravet om 3 i matte og norsk. For eksempel, hvis du har gått yrkesfag har du tatt fagene, men du vil ikke ha nok timer.

Du må ha:

 • Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) – 393 årsstimer /eller 14 ukestimer før 2007
 • Matematikk – 224 årsstimer /eller 5 ukestimer før 2007

Hvis du mangler disse fagene, kan du ta dem denne våren og likevel søke opptak til sykepleierutdanningen. Fristen for å melde seg opp som privatist hos fylkeskommunen er 1. februar.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i 2. studieår. I 4. år er det mulig å ha fordypningspraksis i utlandet.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført bachelor i sykepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

Relevante masterutdanninger

Med bachelor i sykepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

Etter mastergrad kan du også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.