Barns språkutvikling og språklæring

Etter- og vidareutdanning Høsten 2021

Tilbudet er rettet mot førskole- og barnehagelærere som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn.

Omfang: 30 studiepoeng over 2 semestre, tre samlinger à to dager pr. semester.

Det vil bli lagt vekt på å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst.