Adferdsvansker

Etter- og vidareutdanning

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet.

 

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Du må oppfylle eit av føljande opptakskrav:

  • Fullført og bestått lærarutdanning (allmennlærar, grunnskulelærar, førskulelærar, barnehagelærar, faglærar eller praktisk-pedagogisk utdanning)
  • Fullført og bestått bachelorgrad/can.mag.grad der det inngår 80 studiepoeng i pedagogikk/spesialpedagogiske emne (til dømes vernepleie og barnevernspedagog)

  Om å søke opptak til HVL

  Adferdsvansker var et samlingsbasert deltidsstudium over et år med undervisning i Bergen. Studiet var rettet mot pedagogisk arbeid i skolen. Målgruppen var lærere i grunnskolen og videregående skole, men studiet var også være aktuelt for andre yrkesgrupper i skolen med relevant utdanning.

  Avlyst fra studieåret 2021/2022.