Sosialpedagogisk rettleiing i skulen

Etter- og vidareutdanning

Vi tek ikkje opp fleire studentar til dette studieprogrammet. 

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  3-årig høyere utdanning. Opptak gjennom realkompetanse kan vurderes.

  Om å søke opptak til HVL

  Her kan du sjå vidareutdanningstilbodet vårt for deg som arbeider i skulen. 

   

  .