Hopp til innhald

Studieplan - Sosialpedagogisk rettleiing i skulen

Hausten 2018

Studiet er samlings- og nettbasert med tre samlinger à to dager pr. semester, lagt til Campus Kronstad i Bergen. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Det blir brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, dialog, gruppediskusjoner, framlegg og utprøving.

Mellom samlingene arbeider studentene sammen med faglærere og medstudenter gjennom deltakelse på læringsplattformen Canvas. I tillegg kommer individuelt studiearbeid.