Hopp til innhald

Studieplan - Vidareutdanning i barne- og ungdomsarbeid

Våren 2020

Hvert emne er på 15 studiepoeng, og inngår som del av videreutdanningstilbudet og deltidsstudiet for barne- og ungdomsarbeidere i barnehager, skoler eller i institusjoner.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med fem samlinger à to dager (inkludert eksamenssamling).

Innhald

Høst 2019:
Mangfold og måltidsglede gir kunnskap om sunn og ernæringsmessig god mat og forståelse av barn og unges matkultur. Emnet handler også om praktiske mataktiviteter både ute og inne på et kjøkken. Videre handler emnet om å undersøke sammenhenger mellom måltidsglede og religiøst mangfold. Studentene får trening i å lage et måltid for større grupper som tar hensyn til nasjonale kostanbefalinger, mengdeberegning og religion i et flerkulturelt samfunn. De får også trening i å lede andre i en praktisk mataktivitet og i å samarbeide med andre teoretisk. 

Vår 2020/Høst 2020:
Natur og friluftsliv gir praktisk erfaring med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser i nærmiljøet. Det blir lagt vekt på at helse, bevegelsesglede og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Emnet vil også inneholde noe om naturkunnskap, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.