Hopp til innhald

Studieplan - Vidareutdanning i barne- og ungdomsarbeid

Hausten 2023

Vidareutdanning for barne- og ungdomsarbeidarar.

Innhald

Jobbar du i barnehage eller SFO og ønskjer å læra meir om korleis du kan bidra til god leik og inkluderande praksis i kvardagen? Gjennom dette studiet vil du auka din kompetanse på korleis støtte barn i barnehage og skole i deira leik og utvikling. Studiet inneheld emnet VIBU805 Vaksenrollen i eit inkluderande miljø i barnehage og SFO.

Arbeidsformer

Samlingar med nettøkter mellom samlingane.

Vurderingsformer

Individuell munnleg på inntil 30 minutt. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikkje bestått.

Internasjonalisering

Nei