Hopp til innhald

Studieplan - Barn si språkutvikling og språklæring

Hausten 2023

Vidareutdanning i Barns språkutvikling og språklæring, nettstudie

Innhald

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og flerspråklig utvikling hos barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. De er knyttet til utvikling av egen praksis, fagtekst om språkforstyrrelser og et digitalt arbeidskrav om flerspråklig utvikling.

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng om tema innen språkvansker kan innpasses i mastergrader i spesialpedagogikk.

Arbeidsformer

Studiet går over to semestre og er et rent nettbasert studium med 10 nettsamlinger à to timer per semester. Studiet kombinerer forelesninger, diskusjoner, oppgavearbeid, studentpresentasjon og basisgruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene arbeide i nettbaserte studiegrupper, i tillegg til selvstudium.

Vurderingsformer

  • Oppgave - skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 %)
  • Individuell muntlig eksamen (teller 40 %)

Internasjonalisering

Nei