Hopp til innhald

Studieplan - Barn si språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk

Hausten 2021

Studiet er rettet mot førskole- og barnehagelærere som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn.

Det vil bli lagt vekt på å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst.