Hopp til innhald

Studieplan - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk

Hausten 2021

som ønsker å lære mer om barnehagebarns språkutvikling, både typisk språkutvikling, forsinket språkutvikling, språkutvikling hos barn med særskilte behov og språkutvikling hos flerspråklige barn.

å gi studentene solide kunnskaper om barns språktilegnelse slik at barnehagen kan gi språkstimulering til alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå. Det vil være fokus på sammenhenger ift. språk, læring, erfaring og kontekst.