Hopp til innhald

Studieplan - Barn si språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk

Hausten 2023

Videreutdanning i Språkutvikling og språklæring i barnehagen

Innhald

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og fleirspråkleg utvikling hjå barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Arbeidsformer

Samlingsbasert

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. Dei er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om fleirspråkleg utvikling.

Vurderingsformer

  • Del 1: Skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 % av endelig karakter). Omfang 4000 ord +/- 10%.
  • Del 2: Muntlig eksamen i gruppe (teller 40 % av endelig karakter). 30-45 min. Alle i gruppen får samme karakter. 

Internasjonalisering

Nei