Hopp til innhald

Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei

Utdanningsplan 2018 høst, 180 studie- og forkurspoeng

Oversikt

Y-veg obligatoriske emner 1.år

Krav: 60 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Obligatoriske emne 2. og 3. studieår

Krav: 90 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valg av profilering

Krav: 20 studiepoeng

Profil Bygg

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profil Veg- og anlegg

Krav: 20 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valfag

Krav: 10 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen