Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei