Dataingeniør

Utdanningsplan 2021/2022, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Fellesemne for dataingeniør 150
Spesialiseringar for dataingeniør
Samlet krav: 180

Fellesemne for dataingeniør

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialiseringar for dataingeniør

Spesialisering - Web og mobilteknologi

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Spesialisering - Programutvikling

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Spesialisering - Drift av datasystem

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Valfrie emne for dataingeniør (utan spesialisering)

Krav: 30 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen