Rådgiver for digital økonomi og ledelse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å ha en sentral rolle i digital utvikling på arbeidsplassen din? Denne kurspakken gir deg kompetanse innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, digital teknologi og digital forretningsforståelse.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Velg rad for «Videreutdanning og halvtårsstudium» og videre til «Videreutdanning våren 2024». Velg emnet fra listen, trykk «legg til» og send søknad.

  Om å søkje opptak ved HVL

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  FLE201 og FLE202 har krav om gjennomført minst et emne (10 studiepoeng) innen programmet fra før.

  Om å søke opptak til HVL

  Alle snakker om «digitalisering» - men noen må sørge for at det skjer på en måte som er kunnskapsbasert og ansvarlig. Da trengs det en forståelse for hva digital teknologi er, hvilke muligheter den gir for en virksomhet og hvilke begrensninger virksomheten bør være oppmerksom på. Det forutsetter at du vet hvordan digitale ressurser og teknologier kan påvirke forretningsdrift og utvikling av de ulike delene av virksomheten.

  Digitalisering endrer måten vi markedsfører oss og kommuniserer med omverden på. Digitalisering innebærer endring. Denne kurspakken gir deg grunnleggende kunnskap som gjør det lettere å se sammenhenger i digitale utfordringer, slik at du kan bidra til endringsprosesser som er lønnsomme, effektive og kloke for ulike virksomheter.

  Kurspakken

  Du kan velge å ta ett eller alle kursene i pakken. Du søker opptak til kursene enkeltvis. Ett kurs går nå i høst, og de tre andre kursene går våren 2024

  Kurs høsten 2023

  Kurs våren 2024

  Digital forretningsforståelse

  Fysiske samlinger på Campus Bergen våren 2024;

  1. samling 27.-28. januar
  2. samling 15. februar  - full dag
  3. samling 15.-17. mars
  4. samling 11. april - full dag

  Helgesamlingene:
  Fredager 1600-2000 og lørdager 0900-1700 på Campus Kronstad.

  Dagsamlingene er 0900-1600 på Campus Kronstad.

  Datoene er tentative og kan bli forandret

  Eksamensdato er ikke satt.

  Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

  Les mer om innholdet i Digital forretningsforståelse (FLE115) her.

  Digital økonomi og ledelse praksis - FLE202

  Studiepoeng: 30

  Praksistiltaket i etter- og videreutdanningsprogrammet Rådgiver for digital økonomi og ledelse går over ett semester. Studenten skal i minst 50% av full arbeidsdag delta i og ha arbeidsoppgaver i en organisasjon i offentlig eller privat sektor som bruker digital teknologi og/eller bruker digitale verktøy i sin virksomhet.

  I praksisoppholdet skal studenten teste ut sin teoretiske kompetanse som er opparbeidet gjennom minst 2 kurs der eksamen er avlagt i programmet.

  Praksis blir kombinert med erfaringssamlinger på campus.

  Fysiske samlinger på Campus Bergen våren 2024;

  Oppstartsmøte tirsdag 23. januar, kl 18:00

  1. samling: Lørdag, 17. februar fra 10:00 - 15:00
  2. samling: Tirsdag, 12. mars fra 10:00 - 15:00
  3. samling: Lørdag, 20. april fra 10:00 - 15:00
  4. samling: Lørdag, 25. mai fra 10:00 - 15:00

  Det serveres lett lunsj på samlingene

  Tirsdag 04. juni: Presentasjon av essay og muntlig eksamen

  Instituttet kan godkjenne praksisplass i egen virksomhet der studenten er ansatt. Studentene må selv skaffe praksisplass. Praksisavtale blir inngått med instituttet.

  Les mer om innholdet i Digital økonomi og ledelse praksis (FLE202) her.

  Essay - Rådgiver digital økonomi og ledelse - FLE201

  Essay for programmet Rådgiver i digital økonomi og ledelse skal bidra til en kunnskapsmessig oppsummering av årsenheten. 

  Kandidaten velger tema fra ett av emnene i programmet eller tema som kombinerer kunnskap fra emnene.

  Kandidaten kan velge om essayet skal være rent teoretisk som oppsummering av forskning eller kombinere teori og empiriske data.

  Studenten velger tema og problemstilling i dialog med emneansvarlig, og inngår veiledningsavtale.

  Studenter som gjennomfører alle kursene, kan få samlet 60 studiepoeng som rådgiver for digital økonomi og ledelse.

  Les mer om innholdet i Essay - Rådgiver digital økonomi og ledelse (FLE201) her.

  Fysiske samlinger på Campus Bergen våren 2024 for FLE201/202;

  Oppstartsmøte tirsdag 23. januar, kl 18:00

  1. samling: Lørdag, 17. februar fra 10:00 - 15:00
  2. samling: Tirsdag, 12. mars fra 10:00 - 15:00
  3. samling: Lørdag, 20. april fra 10:00 - 15:00
  4. samling: Lørdag, 25. mai fra 10:00 - 15:00

  Det serveres lett lunsj på samlingene

  Tirsdag 04. juni: Presentasjon av essay og muntlig eksamen

   

  Om studiet

  Organisering

  Programmet er et etter- og videreutdanningskurs, som kombinerer fysiske helgesamlinger med digital undervisning.  Der det er mulig bruker vi fysiske samlinger. Se på de ulike kursene for mer informasjon om gjennomføring, dato for undervisning og eksamen. 

  Formål

  Formålet med studieprogrammet er å gjøre studentene rustet i møte med et arbeidsliv som stadig krever økt digital kompetanse, og en raskere endringstakt på grunn av nye teknologier.

  Finansiering

  Kursene finansiert av midler fra Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og HVLdet er derfor ingen kursavgift for deg som student. Læringsmateriell og litteratur, reise og overnatting må du dekke selv.  

  Målgruppe

  Kursene passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet eller er nyutdannet, og ønsker å lære mer om digitalisering, sirkulærøkonomi, ledelse og markedsføring.