Rådgiver for digital økonomi og ledelse

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å ha en sentral rolle i digital utvikling på arbeidsplassen din? Dette studiet gir deg kompetanse innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, digital teknologi, digital markedsføring, digital forretningsforståelse og organisering og ledelse i en digital tidsalder

Alle snakker om «digitalisering» - men noen må sørge for at det skjer på en måte som er kunnskapsbasert og ansvarlig. Da trengs det en forståelse for hva digital teknologi er, hvilke muligheter den gir for en virksomhet og hvilke begrensninger virksomheten bør være oppmerksom på. Det forutsetter at du vet hvordan digitale ressurser og teknologier kan påvirke forretningsdrift og utvikling av de ulike delene av virksomheten.

Digitalisering endrer måten vi markedsfører oss og kommuniserer med omverden på. Digitalisering innebærer endring. Dette studiet gir deg grunnleggende kunnskap som gjør det lettere å se sammenhenger i digitale utfordringer, slik at du kan bidra til endringsprosesser som er lønnsomme, effektive og kloke for ulike virksomheter.

Om studiet

Programmet er et etter- og videreutdanningskurs, som kombinerer fysiske helgesamlinger med digital undervisning.  Der det er mulig bruker vi fysiske samlinger.

Formålet med studieprogrammet er å gjøre studentene rustet i møte med et arbeidsliv som stadig krever økt digital kompetanse, og en raskere endringstakt på grunn av nye teknologier.

Kursene er gratis for deltakere som får opptak. Undervisningen er betalt av midler fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) og HVL. 

Kurspakken

Kursplanene er utformet slik at det skal være mulig å være student ved studieprogrammet samtidig som man er i full jobb eller har andre forpliktelser.

Programmet har nå vært i drift i vel et halvt år. Hvert undervisningsemne gir 10 studiepoeng. Oppstart: se informasjon om det enkelte kurs.

Du kan velge å bare søke opptak på enkeltkurs (10 stp), søke opptak på halvårsenhet med modul 1 med tre kurs (30 stp), eller helårsenhet med modul 2 der du kan velge mellom praksisutplassering eller essayoppgave med ett kurs ekstra.

Modul 1 og modul 2 gir helårsenhet med samlet 60 stp.

Modul 1

Modul 1 består av tre kurs:

I kurset Digital forretningsforståelse skal studentene få en grunnleggende forståelse for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, hvilke informasjon systemene inneholder og hvordan de støtter viktige prosesser i virksomhetene.

Gjennom kurset Digital markedsføring får studentene blant annet kunnskap og innsikt i hva digital markedsføring innebærer og hvilke muligheter dette medfører, samt operativ iverksetting av digitale virkemidler i markedsføring og analyse av effekter.

Kurset Digital organisering og ledelse tar for seg emner relatert til organisering og ledelse i en digital tidsalder – Forutsetninger for god nytte av digital organisering og mulige effekter av en digital organisering.

Digital forretningsforståelse - FLE115

Søknadsfrist: 15. mai 2022

1. samling 2.–3. september 
2. samling 7.–8. oktober 
3. samling 4.–5. november 
4. samling 2.–3. desember

Eksamen tidlig januar 2023 kl. 9.–12: individuell digital eksamen som leveres i Wiseflow.

Samlingene er fredag kl. 16.00–20.00 og lørdag kl. 9.00–17.00 ved HVL Campus Kronstad. 

Les mer om innholdet i Digital forretningsforståelse (FLE115) her.

Digital markedsføring - FLE116

1. samling 18.-19. november
2. samling 6.-7. januar
3. samling 27.-28. januar
4. samling 17.-18. februar

Eksamen tidlig mars 2023 kl. 9.–12: individuell digital eksamen som leveres i Wiseflow.

Les mer om innholdet i Digital markedsføring (FLE116) her.

Digital organisering og ledelse - FLE117

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

4 samlingar. Heildagssamlingar: torsdagar frå 09.00 -17.00. Helgesamlingar: fredagar frå kl. 16.00-20.00 og laurdagar kl. 9.00-17.00.

1. samling: helgesamling, 21.-22. april
2. samling: torsdag, 4. mai
3. samling: helgesamling 12.-13. mai
4. samling; onsdag 31. mai

Dersom noen trenger hjelp til å søke tillatelse til deltagelse fra sitt arbeidssted på de to heldagsdagene 09:00-17:00, - ta kontakt med instituttet – tom.skauge@hvl.noLes mer om innholdet i emnet Digital organisering og ledelse (FLE117) her.

Modul 2

Tar du i tillegg modul 2 får du en full årsenhet. Kursene i modul 2 kan også tas som frittstående kurs. Høst 2022 og vår 2023 utvider vi med tre nye kurs:

Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalsamfunnet - FLE119

Søknadsfrist: 24. august 2022

1. samling 26.-28. august
2. samling 23.-25. september
3. samling 28.-30. oktober

Kurset gir innføring i sirkulærøkonomi som viktig bidrag til diskusjonen om bærekraftig utvikling. Å endre utviklingen i en bærekraftig retning ut fra sirkulære prinsipper refererer til nye måter å organisere økonomien på som kan redusere gapet mellom ressursuttak og gjenbruk. Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi.

Les mer om innholdet i Bærekraft, Sirkulær økonomi og digitalsamfunnet (FLE119) her.

Digital økonomi og ledelse praksis - FLE202

Studiepoeng: 30

Praksistiltaket i etter- og videreutdanningsprogrammet Rådgiver for digital økonomi og ledelse går over ett semester. Studenten skal i minst 50% av full arbeidsdag delta i og ha arbeidsoppgaver i en organisasjon i offentlig eller privat sektor som bruker digital teknologi og/eller bruker digitale verktøy i sin virksomhet.

I praksisoppholdet skal studenten teste ut sin teoretiske kompetanse som er opparbeidet gjennom minst 2 kurs der eksamen er avlagt i programmet.

Praksis blir kombinert med erfaringssamlinger på campus.

Instituttet kan godkjenne praksisplass i egen virksomhet der studenten er ansatt. Studentene må selv skaffe praksisplass. Praksisavtale blir inngått med instituttet.

Les mer om innholdet i Digital økonomi og ledelse praksis (FLE202) her.

Essay - Rådgiver digital økonomi og ledelse - FLE201

Essay for programmet Rådgiver i digital økonomi og ledelse skal bidra til en kunnskapsmessig oppsummering av årsenheten. 

Kandidaten velger tema fra ett av emnene i programmet eller tema som kombinerer kunnskap fra emnene.

Kandidaten kan velge om essayet skal være rent teoretisk som oppsummering av forskning eller kombinere teori og empiriske data.

Studenten velger tema og problemstilling i dialog med emneansvarlig, og inngår veiledningsavtale.

Studenter som gjennomfører alle kursene, kan få samlet 60 studiepoeng som rådgiver for digital økonomi og ledelse.

Les mer om innholdet i Essay - Rådgiver digital økonomi og ledelse (FLE201) her.

Målgruppe

Våre kurs er finansiert av HK-dir sitt program for fleksible utdanningstilbud. Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse.

Utdanningstilbudene i denne ordningen skal kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse. Kursene skal gi tilbud til ansatte som trenger ny kompetanse, personer som vurderer å bytte jobb og eller personer som er arbeidsledige/permitterte.

Du må har studiekompetanse for å bli tatt opp. Søkere fra alle aldersgrupper med studiekompetanse er velkomne.

Studieprogrammet er gratis (betalt av HK-dir og HVL)

Studieprogrammet «Rådgiver for digital økonomi og ledelse» er støttet av HK-dir sin satsing for fleksible utdanningstilbud. Det overordnede målet for ordningen er at universiteter og høyskoler tilbyr fleksibel og relevant utdanning for studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus.

HK-dir sin utlysning prioriterer tilbud som møter samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse.

Prosjektene som har fått støtte har utviklet fleksible studiemodeller som er bærekraftige og med et pedagogisk begrunnet læringsdesign. HK-dir har vektlagt studietilbud med undervisnings- og vurderingspraksis som fremmer læring, samt grad av fleksibilitet.