Hånd som holder en lyspære. Grønn bakgrunn og bærekraftssymboler rundt.

Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Etter- og vidareutdanning

Hva er sirkulærøkonomi og hvilke omstillinger må til for å endre utviklingen i økonomien i en bærekraftig retning? I dette kurset lærer du om sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi.

Hvorfor studere Bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering?  

I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91 prosent ender opp som avfall. En overgang til sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke-fornybare ressurser. Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger som kreves.

Hva lærer du? 

Etter å ha gjennomført kurset vil du:

 • Ha oversikt over grunnleggende begrep og prinsipper innen bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi. 
 • Ha kunnskap om hva sirkulærøkonomi er og hvordan sirkulære strategier, som for eksempel design kan bidra til bærekraft.  
 • Ha kunnskap om sirkulære forretningsmodeller og innovasjon for utvikling av produkter/tjenester, prosesser og markeder.
 • Vite mer om sammenhenger i verdikjeder og materialstrømmer innenfor ulike bransjer og forskjellige virksomheter. 
 • Ha kunnskap om digitalisering som muliggjørende teknologi for sirkulære løsninger

Les mer om hva du lærer i emneplanen

Målgruppe

Kurset passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet eller er nyutdannet, og ønsker å lære mer om digitalisering, sirkulærøkonomi, ledelse og markedsføring.

 

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Kurset er samlingsbasert, der du møter til undervisning ved Campus Bergen tre samlinger i løpet av semesteret.  

I tillegg vil det være digital forelesing (synkront) med varighet på 90-120 min to timer mellom samling 1-2 og 2-3, samt digitale forelesninger (asynkront) i kombinasjon med digitale moduler. Case-eksempel, oppgaver og refleksjonsoppgaver, Podkast og video-materiell vil du også få tilgang til på kurset og jobbe i løpet av kurset 

Obligatorisk læringsaktivitet 

For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

 • Gjennomført to gruppevis skriftlige innleveringer
 • Gjennomført minst en gruppevis muntlig/digital presentasjon

Samlinger

Fysiske samlinger ved Campus Bergen 

 1. samling: 
 • Fredag 01.09.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 02.09.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 03.09.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling: 
 • Fredag 29.09.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 30.09.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 01.10.23 kl. 09.00-14.00
 1. samling:
 • Fredag 03.11.23 kl. 16.15-20.00
 • Lørdag 04.11.23 kl. 09.00-17.00
 • Søndag 05.11.23 kl. 09.00-14.00

De to digitale samlingene, mellom samling 1-2 og 2-3, vil være ettermiddager og vare i 90-120 minutter. Dato og nøyaktig tidspunkt kommer.  

Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

Anbefalt forkunnskap

 Ingen.

Pensum

 Du vil motta informasjon om pensum ved oppstart av kurset.

Eksamensform

En gruppevis semesteroppgave (teller 100%): En skriftlig innlevering som også kan inkludere bidrag i form av for eksempel en video eller et bidrag i sosial media. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt 

Mer om hjelpemidler 

Slik finner du frem til campus

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs