Hånd som holder en lyspære. Grønn bakgrunn og bærekraftssymboler rundt.

Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Etter- og vidareutdanning

Hva er sirkulærøkonomi og hvilke omstillinger må til for å endre utviklingen i økonomien i en bærekraftig retning? I dette kurset lærer du om sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Søke opptak
  Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Velg rad for «Videreutdanning og halvtårsstudium» og videre til «Videreutdanning høsten 2023». Velg emnet FLE119 fra listen, trykk "legg til" og send søknad.

  Om å søkje opptak ved HVL

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering?  

  I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91 prosent ender opp som avfall. En overgang til sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke-fornybare ressurser. Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger som kreves.

  Hva lærer du? 

  Etter å ha gjennomført kurset vil du:

  • Ha oversikt over grunnleggende begrep og prinsipper innen bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi. 
  • Ha kunnskap om hva sirkulærøkonomi er og hvordan sirkulære strategier, som for eksempel design kan bidra til bærekraft.  
  • Ha kunnskap om sirkulære forretningsmodeller og innovasjon for utvikling av produkter/tjenester, prosesser og markeder.
  • Vite mer om sammenhenger i verdikjeder og materialstrømmer innenfor ulike bransjer og forskjellige virksomheter. 
  • Ha kunnskap om digitalisering som muliggjørende teknologi for sirkulære løsninger

  Les mer om hva du lærer i emneplanen

  Målgruppe

  Kurset passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet eller er nyutdannet, og ønsker å lære mer om digitalisering, sirkulærøkonomi, ledelse og markedsføring.

   

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Kurset er samlingsbasert, der du møter til undervisning ved Campus Bergen tre samlinger i løpet av semesteret.  

  I tillegg vil det være digital forelesing (synkront) med varighet på 90-120 min to timer mellom samling 1-2 og 2-3, samt digitale forelesninger (asynkront) i kombinasjon med digitale moduler. Case-eksempel, oppgaver og refleksjonsoppgaver, Podkast og video-materiell vil du også få tilgang til på kurset og jobbe i løpet av kurset 

  Obligatorisk læringsaktivitet 

  For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

  • Gjennomført to gruppevis skriftlige innleveringer
  • Gjennomført minst en gruppevis muntlig/digital presentasjon

  Samlinger

  Fysiske samlinger ved Campus Bergen 

  1. samling: 
  • Fredag 01.09.23 kl. 16.15-20.00
  • Lørdag 02.09.23 kl. 09.00-17.00
  • Søndag 03.09.23 kl. 09.00-14.00
  1. samling: 
  • Fredag 29.09.23 kl. 16.15-20.00
  • Lørdag 30.09.23 kl. 09.00-17.00
  • Søndag 01.10.23 kl. 09.00-14.00
  1. samling:
  • Fredag 03.11.23 kl. 16.15-20.00
  • Lørdag 04.11.23 kl. 09.00-17.00
  • Søndag 05.11.23 kl. 09.00-14.00

  De to digitale samlingene, mellom samling 1-2 og 2-3, vil være ettermiddager og vare i 90-120 minutter. Dato og nøyaktig tidspunkt kommer.  

  Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

  Anbefalt forkunnskap

   Ingen.

  Pensum

   Du vil motta informasjon om pensum ved oppstart av kurset.

  Eksamensform

  En gruppevis semesteroppgave (teller 100%): En skriftlig innlevering som også kan inkludere bidrag i form av for eksempel en video eller et bidrag i sosial media. 

  Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

  Hjelpemidler ved eksamen 

  Alle hjelpemidler er tillatt 

  Mer om hjelpemidler 

  Slik finner du frem til campus

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs