En hånd, søylediagram på papir og bærekraftsikoner

Bærekraftig forretningsutvikling

Etter- og vidareutdanning

Alle snakker om bærekraft, men hva innebærer det egentlig og hvorfor bør virksomheten din jobbe strategisk med det? I dette kurset lærer du å utarbeide en strategi for bærekraft, slik at virksomheten din kan nyttiggjøre seg av mulighetene som det grønne skiftet fører med seg.

Hvorfor studere bærekraftig forretningsutvikling? 

Bærekraft har kommet for å bli, og virksomheter må fremover belage seg på omstilling. Med det grønne skiftet kommer nye lover, reguleringer og forskrifter som gjelder for alle.

Ved å heve din kunnskap om bærekraft vil du og din virksomhet være bedre rustet til å møte risikoene og nyttiggjøre dere av mulighetene som det grønne skiftet fører med seg.

Hva lærer du ved å ta kurs i bærekraftig forretningsutvikling?

I dette kurset vil du lære om utforming av bærekraftig forretningsmodell samt sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og grønn vekst.

Etter kurset vil du være i stand til å utarbeide en strategi for bærekraft. Du vil også ha opparbeidet deg kompetanse om hvordan du iverksetter strategien i bedriften din på en konstruktiv og effektiv måte som skaper engasjement og handling.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

Målgruppe

Dette kurset er for deg som søker en bred oversikt over temaet bærekraft, og ønsker å få grep om emnet slik at det blir anvendbart og håndterbart i din bedrift eller organisasjon. Det passer godt for ledere, prosjektledere, økonomer og personer som jobber med markedsføring. Det er også et nyttig kurs for de som bare ønsker å lære mer om emnet.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Undervisningen vil gjennomføres som fem fysiske dagsamlinger ved HVL campus Haugesund.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, samtaler/diskusjoner og oppgaver. Det tas i bruk ulike vitenskapsbaserte metoder, modeller og verktøy.

Samlinger

Samlingsdatoer for de som tar kurset våren 2024: 
Det er 5 samlinger på onsdager, kl. 08:30-15:30.

 • onsdag 21.02.2024
 • onsdag 06.03.2024
 • onsdag 20.03.2024
 • onsdag 03.04.2024
 • onsdag 17.04.2024

Det er obligatorisk oppmøte. For å få vurdering i emnet må man ha vært på minst 3 samlinger

Anbefalt forkunnskap

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel med noen års arbeidserfaring.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Skriftlig individuell eller gruppeoppgave med inntil tre deltakere i hver gruppe.

Slik finner du fram til campus

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs