Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Etter- og vidareutdanning

Sirkulærøkonomi har blitt et viktig begrep i diskusjonen om bærekraftig utvikling. Begrepet handler om nye måter å organisere økonomien på som kan redusere gapet mellom ressursuttak og gjenbruk

Bergen

Hopp til

    I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91 % ender opp som avfall. En overgang til en sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke fornybare ressurser etter målet om bærekraftig utvikling.

    Gjennom dette kurset vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Temaet sirkulære forretningsmodeller står sentralt og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille og/eller innovere i tråd med sirkulære prinsipper.

     

    Dette kurset inngår i kurspakken "Digital kompetanse for renovasjon og gjenvinningsbransjen" hvor HVL og UiB tilbyr 4 kurs innen digital kompetanse.