Hopp til innhald

BY2-200 Bygningskonstruksjonar 1

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

 • Generelle krav til bygg
 • Belastninger fra egenlast, snø, vind og nyttelast
 • Valg av statisk bæresystem, statisk modell/materialer
 • Betongtverrsnitt utsatt for bøyning, stadium I, II og III
 • Dimensjonering av betongkonstruksjoner påkjent av moment og skjærkraft
 • Forankring av armering og armeringsregler
 • Dimensjonering av betongkonstruksjoner påkjent av aksialkraft og moment
 • Slanke betongsøyler - 2.ordens eksentrisiteter
 • Forenklet beregning av nedbøyning av betongskonstruksjoner
 • Forenklet beregning av rissvidder for betongskonstruksjoner
 • Prinsipper for form- og armeringstegning

Læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av sammenhengen mellom påførte laster, statisk system og dimensjonering av bygningskonstruksjoner.

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha kunnskaper om sikkerhetsprinsipper for dimensjonering av konstruksjoner
 • ha kunnskaper om vanlige laster for bygningskonstruksjoner
 • kjenne til grunnprinsippene for ulike konstruksjonstyper
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til armerte betongkonstruksjoner.
 • Kjenne til prinsipp for form- og armeringstegninger
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for statikk

Ferdigheter

 • kunne bruke tabeller for finne snittkrefter i enkle statisk ubestemte konstruksjoner
 • kunne beregne lastvirkninger etter norsk regelverk
 • kunne dimensjonere enklere elementer i betongkonstruksjoner
 • kunne dokumentere beregninger for betongkonstruksjoner
 • kunne utarbeide skisser for form- og armeringstegninger for betongkonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan ulike konstruksjonstyper, med hovedvekt på betong, kan benyttes i bygningskonstruksjoner

Krav til forkunnskapar

Mekanikk og materialprøving

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. E-læring. Skriftlege innleveringar

Obligatorisk læringsaktivitet

7 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer. Hjelpemidler: Alle trykte og skrivne

Bokstavkarakter A-F, der F tilsvarar ikkje greidd.