Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Førde

Bachelor

Vi tek ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om byggingeniørutdanning ved HVL.

Kor kan du reise?