Hopp til innhald

DAT351 Skyløsninger og Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.