Hopp til innhald

ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Undervannsmiljøets innvirkning på tekniske systemer, Undervanns produksjonssystemer, Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), Dykking, Overflatefartøy for undervannsoperasjoner, Hydrodynamiske beregninger, Analysemetoder for sikkerhet og pålitelighet.

Hydrauliske systemer/kretser, Hydraulikkvæsker, Oljekvalitet/oljeanalyse, Fluidmekanikk, Pumper og motorer, Styreventiler, Tanker, Filtre, Kjølere, Koplinger og rør, Støy og støydemping i hydraulikkanlegg.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten

 • Kan redegjøre for utfordringene som undervannsmiljøet stiller til konstruksjoner og utstyr som skal anvendes under vann;
 • Har grunnleggende kunnskaper om typiske feltutbygginger hvor undervanns produksjonssystemer i stor grad er anvendt;
 • Kan gjøre greie for undervanns produksjonssystemer, herunder boring og komplettering av brønn, utstyr og vedlikeholds-/intervensjonsmetoder;
 • Kan forklare metoder for undervannsoperasjoner, herunder anvendelse av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), dykking og relevante overflatefartøy;
 • Kan gjøre rede for pålitelighets- og risikoanalytiske metoder for anvendelse på utstyr og operasjoner;
 • Har grunnleggende kunnskaper om komponenter og reguleringsutstyr som anvendes i hydrauliske systemer og hvordan disse kan settes sammen til funksjonelle systemer;
 • Kan redegjøre for kilder til, og konsekvenser av forurensninger i oljen, og hvordan dette kan forhindres;
 • Kan gjøre greie for regulering av pumpekapasitet i hydrauliske systemer;
 • Kan redegjøre for kildene for støy og metoder for støydempning i hydraulikkanlegg.

- Ferdigheter: Studenten kan

 • Designe maskinteknisk utstyr for anvendelse under vann;
 • Utføre hydrodynamiske beregninger for undervannsløft og ROV-operasjoner;
 • Utarbeide operasjonsprosedyrer både relatert til installasjon og vedlikehold/intervensjon;
 • Designe enklere hydrauliske systemer med basissammensetning.
 • Dimensjonere hydrauliske komponenter som inngår i systemet.

 

- Kompetanse: Studenten kan

 • Holde seg oppdatert i et fagfelt med rask utvikling.
 • Anvende standarder og retningslinjer relatert til generelt ingeniørarbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk, Varme- og strømningslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver, regneøvinger og ekskursjon til aktuell bedrift. Det skal utvikles en arbeidsmappe i faget som resulterer i en presentasjonsmappe. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart). 

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 80 % på endelig karakter

Del 2: Mappe, teller 20 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Høgskolens kalkulator (Casio fx-82Es) og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler