Hopp til innhald

MASIKT-ALM02 Allmenndidaktisk profil 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi innsikt i ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skole, med fokus på IKT i læring.

Temakrets 1: IKT i pedagogisk utviklingsarbeid

Følgende tema er sentrale:

 • IKT i pedagogisk utviklingsarbeid. Planlegging, gjennomføring og vurdering
 • Prosjektplanlegging
 • Læreres kompetanseutvikling

Temakrets 2: IKT, ledelse og kvalitetsutvikling

Følgende tema blir tatt opp:

 • Utfordringer for ledelse på ulike nivå i barnehage og skole
 • Klasseledelse
 • IKT som verktøy i kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

Kandidaten:

 • har inngående kunnskaper om IKT i utviklings- og endringsarbeid
 • har inngående kunnskap om IKT i forhold til samfunnsutvikling og hvilke utfordringer dette gir ledere på ulike nivåer i skole og barnehage

Kandidaten:

 • kan reflektere og bidra til nytenking når det gjelder IKT i pedagogisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og vurdere planarbeid og kvalitetsutvikling

Studenten:

 • har innsikt i barn og unges oppvekst, læring og dannelse i mediesamfunnet, og kan bruke denne innsikten i pedagogisk utviklingsarbeid
 • kan lede arbeidet med IKT-relatert kvalitetsutvikling
 • kan gjøre seg kjent med og analysere relevant forsking innenfor feltet IKT i læring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MASIKT-ALM01

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, samlinger, individuell og kollektiv veiledning, nettbaserte ressurser, arbeid med oppgaver og samarbeid via natt. Det blir knyttet praksis til emnet som dekker praksiskravet i fjerde året av grunnskolelærerutdanningen.

Vurderingsform

Oppgave - 100% - A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler