Hopp til innhald

MASIKT-VAD Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Innholdet er rettet mot grunnleggende forskingsmetode, samt læringsteorier knyttet til bruk av IKT i undervisning og læring. Det blir lagt vekt på arbeid med akademiske tekster i forberedelse til eget forskningsarbeid. Dette skal lede fram til idéskisse og forskningsskisse som grunnlag for masteroppgaven. Dette er en del av den teoretiske forberedelsen til temaområdet for masterarbeidet i andre studieår.

Læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskaper:

  • Ha oversikt over grunnleggende forskningsmetoder
  • Ha kunnskap om analyse av akademiske tekster i forhold til innhold, retorikk og argumentasjon
  •  
  • Ferdigheter:
  • Kunne analysere og bruke akademiske tekster i et forskningsarbeid
  • Kunne utvikle et forskningsspørsmål og problemstillinger som er relevante i forhold til eksisterende forskning og litteratur innen valgte felt
  •  
  • Generell kompetanse:
  • Kunne planlegge og utvikle et forskningsdesign knyttet til valgt problemstilling og forskningsspørsmål
  • Kunne vurdere argumentasjon i akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MASIKT-DIG

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet innebærer forelesinger, samlinger, veiledning, arbeid med nettbaserte ressurser og arbeid med mappeelement.

Obligatorisk læringsaktivitet

Møte på samlinger. Nærmere presisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappe (50%) Munnlig eksamen (50%)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler