Hopp til innhald

NAB3014 STCW Videregående sikkerhetskurs

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Videregående sikkerhetskurs for skipsoffiserer og beredskapsledere i internasjonal skipsfart. Kurset består av livbåtførerkurs, brannlagskurs og førstehjelpskurs. Emnet gir ikke studiepoeng, men tilbys studenter som skal fullføre sin bachelor i nautikk og senere løse sertifikat som dekksoffiser.

Praktisk informasjon:

Emnet gjennomføres hos ekstern kurstilbyder. Kurset har begrenset gyldighet på fem år.

Emnet tilbys bare en gang for hver enkelt student.  Dersom man har meldt seg opp, men ikke fullfører kurset uten gyldig grunn, vil høgskolen ikke dekke kostnader for nytt kurs.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for beredskapsledelse om bord i skip i forskjellige typer nødssituasjoner.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne føre en livbåt og lede evakuering til livbåt. De skal kunne delta i og lede brannlag, og kunne gi førstehjelp til personer i medisinske nødssituasjoner.

- Kompetanse:

Kurset dekker kravene i STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

Krav til forkunnskaper

NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 60t. eller tilsvarende.

Studenten må ha produsert minimum 130 sp innen studieprogrammet for å kvalifisere for oppmelding i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

100% tilstedeværelse og deltakelse under hele kurset.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 1 time

Bestått/ ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler