Hopp til innhald

NAB3018 Maritim kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet gir opplæring som er nødvendig for å løse radiooperatørsertifikat (GOC).

Praktisk informasjon:

Studentene tar kurset om høsten. Utvekslingsstudenter på utreise i høstsemesteret tar kurset i vårsemesteret. Nærmere info vil bli gitt ved starten av 3. studieår.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal kunne redegjøre for bruk av radioutstyr med tilhørende teori.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne operere som radiooperatør om bord i skip.

- Kompetanse:

Faget oppfyller kravene til å løse GMDSS GOC sertifikat og dekker relevante krav i STCW 78 as amended, tabell A-II/1, A-II/2 og A-IV/2.

Krav til forkunnskaper

Åpent kun for studenter med minimum 75 sp produsert innenfor studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent passeringstest og obligatorisk fremmøte.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen i radiostasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle oppslag ved radiostasjon.

Alle publikasjoner i radiostasjon.

Radiodagbok.

Mer om hjelpemidler