Hopp til innhald

BYG116 Styrt praksis

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene erfaring med større prosjektarbeid. Enten i form av praktisk deltakelse på en bygge- og anleggsplass, på et rådgiverkontor, hos en offentlig arbeidsgiver innen bygg/anleggsbransjen eller på et FoU- prosjekt i regi av høgskolen. Dersom en ønsker å ta faget vil kandidaten måtte opprette kontakt med en praksisvert eller med en ansatt ved instituttet for å avtale prosjekt.

Praksisperioden gjennomføres over minimum 4 uker. Før praksisperioden vil det bli to dagers introduksjon til HMS og andre aktuelle emner i forbindelse med praksis. Etter praksisperioden vil det bli tre-fire obligatoriske undervisningsdager. Studentene skal etter avsluttet praksis levere en rapport som beskriver tema som organisering, planlegging, styring og oppfølging av prosjektet, arbeidsmiljø, metode/produksjonsteknikk, kvalitetssikring. 

 • Obligatorisk innledende to dagers kurs relatert til prosjekt
 • 4 uker praksis
 • Undervisning over 3-4 dager med obligatoriske gruppeoppgaver
 • Rapportskriving og muntlig presentasjon av rapport
 • Tilstedeværelse under medstudenters rapportfremføring

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha en praktisk forståelse av den totale virksomheten på en byggeplass eller ved et prosjekt.
 • Ha kunnskap om hvordan en byggeplass organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
 • Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
 • Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.
 • Ha kunnskap om arbeidskontrakter og arbeidslivets regelverk.

Ferdigheter

 • Ha grunnlag for bedre å forstå teori som gjennomgås i ulike fag under studiet.
 • Forstå sammenhenger på en byggeplass og kunne jobbe selvstendig med et prosjekt.

Generell kompetanse

 • Beherske og forstå sentral terminologi innenfor bygg- og anleggsfaget.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført minst 80 obligatoriske studiepoeng på Byggingeniørutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Læring gjennom deltakelse i praktisk prosjekt, undervisning, gruppeoppgaver, utarbeidelse av prosjektrapport og framføring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på alle samlinger og forelesninger

Vurderingsform

Skriftlig rapport (med et omfang på ca. 5000 ord) og fremføring av denne.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Faglig overlapping

 • TOB054 - Styrt praksis m/prosjektarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng