Hopp til innhald

ELE127 Signalbehandling og optisk kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om digital signalbehandling. Oversikt over det teoretiske og praktiske grunnlaget for fiberoptiske nett.

Kurset gir en introduksjon til digital signalbehandling. Det gis en beskrivelse av digitale og tilhørende analoge systemer. Grunnleggende konsepter i digital signalbehandling, diskrete signaler og systemer.

z-plan og z-transformasjon. Design av enkle IIR og FIR filtre. Fouriertransformering og FFT.

Kurset tar sikte på å gi studenten god forståelse av optiske netts virkemåte. Temaer som behandles er byggeblokker for optiske nett og systemer. Kurset skal gi innsikt i hvordan optiske nett kan implementeres, samt hvilke fysiske begrensninger som gjelder for slike nett. Videre er det et mål at en skal oppnå kunnskap om hvordan høyere protokoll-lag i nett kan samspille med et optisk nettverkslags funksjonalitet og begrensninger.

Komponenter: optiske fibre, sender, kopler, svitsj, isolator, filter, optisk forsterker, detektor.

Modulasjon, demodulasjon og deteksjon. Transmisjonssystem: sender, mottaker, forsterker, krysstale, dispersjon, ulineære effekter i fibre.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har kunnskap om digital signalprosessering, diskrete systemer, z- og s-planet og filtre
  • Kandidaten har kunnskap om de komponentene som et optisk system består av
  • Kandidaten har kunnskap om hvordan en designer et optisk system

Ferdigheter

  • Kandidaten kan beregne digitale signaler og filtre
  • Kandidaten kan velge optiske komponenter for et optisk transmisjonssystem
  • Kandidaten kan vurdere optiske transmisjonssystem

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innenfor fagfeltet signalbehandling og optisk kommunikasjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk kunnskap tilsvarende de to matematikk kursene gitt i studiet og studiets grunnleggende elektronikk og digitalteknikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing, obligatorisk arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 obligatoriske øvinger utført alene eller i grupper, må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Aktuelle former kan være innleveringer, presentasjoner og skoleprøver.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Dersom færre enn 9 kandidater er oppmeldt, kan det bli muntlig eksamen.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Vil bli opplyst i forkant av prøvene via studiestøttesystemet.

Mer om hjelpemidler