Hopp til innhald

FE404 Matematikk for fornybar energi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Kurset følger oppbygginga i Croft and Davison (2015)

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kunne bruke komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar i relevante system i fornybar energi.

Ferdigheiter

  • Kunne løyse problem som er relevante for fornybar energi med bruk av komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar.

Kompetanse

  • Ha kompetanse om korleis ein gjer berekningar ved bruk av komplekse tal, differensiering, integrering, Taylor og Maclaurin rekkeutvikling og differensiallikningar innan fornybar energi.

Krav til forkunnskapar

Nei.

Tilrådde forkunnskapar

MA 415,  FE 405

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Krav om aktiv studentdeltaking i øvingar og oppgåver

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel