Hopp til innhald

ING2051 Styringsteknikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Introduksjon til programmering av PLS (Programmerbar Logisk Styring) ved stigediagram (ladder), funksjonsblokkdiagram (FBD), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC). Grunnleggende digitalteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan gjøre rede for konseptet med programmerbare logiske styringer og anvendelsen av disse.

Studenten kjenner grunnleggende metoder i digitalteknikk.

 

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan bruke PC-programvare for utvikling av PLS-kode i form av ladder (LD), funksjonsblokker (FB), strukturert tekst (ST) og sekvensielle funksjonskart (SFC) for et gitt styringsproblem.
  • kan lese et styrestrømskjema og implementere en PLS-kode som tilsvarer logikken i styrestrømskjemaet.
  • Kan designe enkle HMI'er for styringsformål.

Generell kompetanse:

Studenten har etablert et fundament for forståelse av grunnleggende PLS-programmering.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og laboratorieøvinger.

Undervises for første gang ved HVL - Campus Haugesund høsten 2017. Tidligere år har emnet vært levert gjennom samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, laboratorieoppgaver må være godkjent av emneansvarlig innen 3 uker før eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler