Hopp til innhald

YV204 Grunnleggande elektroj

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Likestraum: Serie- og parallellkretsar, kretsar med fleire kjelder, Theveninekvivalent, transistor, RLC-kretsar, operasjonsforsterkar, logiske portar. Vekselstraum: Grunnleggjande omgrep, visarrekning, effekt, trefasesystem, transformatoren, filterkrinsar, bruk av funksjonsgenerator og oscilloskop, frekvenskarakteristikkar.

Læringsutbytte

Studenten kan

 

- forstå og rekne på Thevenin- og Nortonekvivalentar i likestraumskretsar

- forstå og rekne med superposisjon, maske- og knutepunktsanalyse i likestraumskretsar

- forstå, regne og måle på bipolartransistoren

- forstå, regne og måle på operasjonsforsterkaren

- grunnleggande omgrep og forstå straum-spenningsforholdet i vekselstraumskretsar.

- rekne og bruke kompleks matematikk for å finne størrelser i vekselstraumskretsar.

- maske, node og superposisjonsprinsippet i vekselstraumskretsar.

- Thevenin, Norton og Millman¿s teorem i vekselstraumskretsar

- forstå effekttrekanten

- forstå og rekne på serie og parallelle resonanskretsar.

- forstå ulike filterkretsar og kunne regne på disse.

- forstå ulike transformatorkoplinger og kunne regne på disse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekneøvingar og laboratoriearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjende laboratorieøvingar.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel ved eksamen

Formelsamling, Læringssenteret. Gyldendal John Haugan, Formler og tabeller. NKI 

Kalkulator: Enkel

Meir om hjelpemiddel